Stichting GIGANT, markant in cultuur heeft een Culturele ANBI-status. Een ANBI is een instelling die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Op deze pagina vind je de vereiste informatie voor een ANBI of een directe link naar de pagina waar betreffende gegevens staan.

Een ANBI is vrijgesteld van schenkbelasting. Voor een begunstiger van een ANBI betekent deze ANBI-status fiscaal voordeel in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting.

Stichting GIGANT, markant in cultuur

KvK-nummer:  41038174
RSIN:  004254430
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting GIGANT, markant in cultuur
Statutaire zetel: Apeldoorn
IBAN: NL64 RABO 0316 2670 15

Contactpersoon: Dirk de Bruin (directeur/ bestuurder), 055-521 63 46
Postadres: Nieuwstraat 377, 7311 BR Apeldoorn
Bezoekadres: Nieuwstraat 377, 7311 BR Apeldoorn
Website: www.gigant.nl
E-mailadres: info@gigant.nl

Directie:
Dirk de Bruin (directeur/bestuurder)

Nevenfuncties Dirk de Bruin:
- Lid Provinciale Kunstcommissie Friesland 2021 – 2024
- Penningmeester Centrum Management Apeldoorn
- Penningmeester Stichting Culturele Evenementen Apeldoorn
- Bestuurslid Humanitas Apeldoorn

Raad van Toezicht:
Dhr. D.H. Schut (voorzitter)
Dhr. J.M. van Dijk (lid)
Mw. E.H.W. Janssen (lid)
Mw. F.J. van Wijk (lid)
Dhr. M.B. van Wijk (lid)

Nevenfuncties leden Raad van Toezicht

Onze doelstelling:
De stichting heeft ten doel het aan muzikanten, kunstenaars, docenten en publiek bieden van de mogelijkheid tot – en het ondersteunen bij – het beleven en creëren van kunst en cultuur.

Onze missie is zo veel mogelijk mensen van jong tot oud kennis te laten maken en laten genieten en leren van kunst & cultuur. Door het bieden van inspiratie, vermaak, ontmoeting, reflectie en mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling. Daarmee kan GIGANT, markant in cultuur stevig bijdragen aan een levend en dynamisch cultureel klimaat in de stad.

Beloningsbeleid:
De salariëring van het personeel geschiedt volgens CAO Welzijn, CAO Kunsteducatie en CAO Horeca. De Raad van Toezicht van GIGANT werkt op vrijwillige basis.

Verslagen:


Bij interesse in het lezen van een eerder jaarverslag van de door GIGANT uitgeoefende activiteiten en/of een financiële verantwoording, stuur dan een e-mail aan info@gigant.nl.