Huisregels

Algemene regels

 • Legitimatie is verplicht wanneer dit gevraagd wordt door het personeel, neem dus altijd je ID mee.
 • Wanneer je je niet houdt aan onze huisregels, heeft hebben de medewerkers van GIGANT ten alle tijden het recht om je de toegang te ontzeggen.
 • Volg de instructies van het personeel op, voor je eigen veiligheid en die van anderen.
 • Het is niet toegestaan drank of etenswaren mee naar binnen te nemen.
 • Voor jouw en onze veiligheid maakt GIGANT gebruik van beveiligingscamera’s met bandopnamen. Iedereen die GIGANT bezoekt stemt toe in het maken van opnamen. Deze opnamen kunnen als bewijs gebruikt worden. Bij calamiteiten kunnen deze opnamen als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.
 • Het kan zijn dat er gecontroleerd/gefouilleerd wordt. Deze controle is verplicht en ingesteld in verband met de algemene veiligheid. Bij een controle moet je meewerken.
 • Het is verboden dieren mee naar binnen te nemen in onze filmzalen en popzaal.
 • Stichting GIGANT is niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan de door jou in bewaring gegeven of de door jou onbeheerd gelaten eigendommen.
 • Voor het zelfstandig bezoeken van evenementen (zonder begeleiding van een meerderjarige) hanteren wij een minimum adviesleeftijd van 14 jaar (tenzij anders vermeld op de eventpagina).
 • Het is binnen GIGANT verboden om te roken. Roken is alleen toegestaan op de daarvoor aangegeven plekken.
 • Het in bezit hebben van wapens en gevaarlijke/scherpe voorwerpen is ten strengste verboden.
 • Het is niet toegestaan zonder toestemming professionele foto-, video- en audio opname apparatuur mee naar binnen te nemen. Consumentencamera’s worden wel toegestaan. Onder professionele foto- en filmapparatuur verstaan wij toestellen met verwisselbare lenzen en spiegelreflexcamera’s. Het is niet toegestaan, zonder toestemming vooraf, foto’s, video’s, of audio opgenomen in GIGANT door te verkopen aan derden.
 • GIGANT hanteert een zerotolerance beleid met betrekking tot harddrugs, de handel in soft- en harddrugs is verboden.
 • Voor promotieactiviteiten moet ruim van tevoren schriftelijke toestemming verkregen zijn.
 • Bezoekers jonger dan 18 jaar wordt geen alcoholische drank geschonken.
 • Het is niet toegestaan om glazen of flessen met of zonder drank mee naar buiten te nemen.
 • Agressie of hinderlijk gedrag wordt absoluut niet getolereerd.
 • Racistische, seksistische, beledigende en/of discriminerende uitlatingen, in welke vorm dan ook, worden absoluut niet getolereerd.
 • Ongewenste intimiteiten worden absoluut niet getolereerd.
 • Personen die duidelijk onder invloed zijn van drank of drugs wordt de toegang geweigerd.
 • Bij overtredingen en misdrijven wordt de politie ingeschakeld.
 • Wanneer je klachten hebt, van welke aard ook, kun je die schriftelijk bij de directie van GIGANT melden. Klachten dienen binnen drie (3) werkdagen na het moment van ontstaan te worden gemeld. Daarna vervalt je ‘klachtrecht’.
 • GIGANT kan beslissen om beeld- en/of geluidsopnamen te maken van het evenement en haar bezoekers. Deze opnames kunnen openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd. De bezoeker verleent onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van deze opnamen en exploitatie daarvan zonder dat GIGANT of derden een vergoeding aan de bezoekers verschuldigd is of zal zijn. Een eventueel naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht draagt de bezoeker bij deze en zonder enige beperking over aan de organisatie. Voorts doet de bezoeker onherroepelijk afstand van het recht zich te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten.
 • GIGANT heeft het recht om bezoek te ontzeggen bij het dragen van club gerelateerde kleding.
 • Betalen in GIGANT kan enkel met PIN.

Aanvullende regels bij clubnachten

 • De algemene regels zijn bij deze avonden ook van kracht.
 • Alleen toegang vanaf 18 jaar, tenzij anders gecommuniceerd.
 • Eenmaal binnen is binnen! Ga je naar buiten, dan dien je een nieuw toegangsbewijs te kopen en zal je opnieuw gefouilleerd worden.

GIGANT tipt

Hele programma
Nacht van de Swing

Nacht van de Swing

za 23 maart 21:00
Boek & Film | Poor Things

Boek & Film | Poor Things

di 19 maart 19:30
Origin

Origin

za 02 maart 20:25
ROH 23/24: Madama Butterfly

ROH 23/24: Madama Butterfly

ma 01 april 14:00
Ares

Ares

za 16 maart 20:00
OKW lezing – Gelijkwaardigheid: Niet allemaal gelijk, wel evenveel waard.

OKW lezing – Gelijkwaardigheid: Niet allemaal gelijk, wel evenveel waard.

vr 08 maart 13:30

Meer resultaten...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
voorstelling
vacature
muziek
cursus
film
evenement