Gedragscodes

Code Diversiteit & Inclusie

GIGANT volgt sinds november 2019 de landelijke Code Diversiteit & Inclusie. Onze combinatiefunctionaris zet zich in om kwetsbare doelgroepen in de stad te stimuleren mee te doen. Met culturele partners en onderwijskoepels organiseren we programma’s met sociaal maatschappelijk thema’s voor diverse doelgroepen. We werken in Apeldoorn samen met belangengroeperingen zoals Stichting de Klup, een dynamische ontmoetingsplek voor mensen met een beperking. De komende jaren gaat GIGANT op deze weg voort, met als streven nog meer mensen mee te laten doen met cultuur.

Fair Practice code

GIGANT onderschrijft de Fair Practice Code. De huidige stand van zaken is dat onze medewerkers in dienst vallen onder de CAO Nederlandse Podia. Professionals die tijdelijk worden ingehuurd op project/ZZP basis ontvangen een marktconforme vergoeding. Hetzelfde geldt voor de artiesten en bands die in de popzaal worden geprogrammeerd.

Governance Code Cultuur

Uiteraard onderschrijft GIGANT ook de Governance code cultuur 2019, zoals geldig vanaf 1 januari 2019. De organisatie heeft de afgelopen jaren toegewerkt naar een professionele, onafhankelijke en onbezoldigde Raad van Toezicht. Momenteel heeft die Raad 5 leden. De komende jaren vernieuwen we de samenstelling van de Raad op basis van een in 2021 opgesteld rooster van aftreden. Naast de Raad van Toezicht heeft GIGANT een gekozen Ondernemingsraad van 5 leden en een gekozen vrijwilligersraad van 5 leden.

Integriteitsbeleid

GIGANT is een culturele en maatschappelijke stichting en vindt het belangrijk om integer en transparant te handelen. Het integriteitsbeleid van GIGANT bestaat uit een Integriteitscode en een Klokkenluidersregeling. Bedoeld voor iedereen die in GIGANT tegen een overschrijding van zijn of haar integriteit aanloopt. Specifiek voor medewerkers en vrijwilligers van GIGANT is daarnaast binnen het Arbobeleid een regeling Psycho Sociale Arbeidsbelasting (PSA) opgesteld.

De integriteitscode bestaat uit spelregels en gedragslijnen. De invoering ervan stimuleert bewustwording van ons eigen gedrag en de invloed daarvan op anderen. Het stimuleert dialoog en het creëert nog meer eigen verantwoordelijkheid van allen die bij GIGANT betrokken zijn.

De klokkenluidersregeling zorgt ervoor dat allen die bij GIGANT werken of op een andere manier betrokken zijn, op adequate en veilige wijze melding kunnen doen van eventuele vermoedens van ernstige misstanden binnen de organisatie.

d.d. februari 2024

GIGANT tipt

Hele programma
Mo Bedick | Muziekcafé

Mo Bedick | Muziekcafé

zo 30 juni 16:15
Ghost: Rite Here Rite Now

Ghost: Rite Here Rite Now

zo 23 juni 20:00
The Untold Fairy Tale Express

The Untold Fairy Tale Express

za 29 juni 16:45
Waylon

Waylon

vr 04 oktober 20:30
StadsOase

StadsOase

zo 25 augustus 14:00
StadsOase

StadsOase

zo 28 juli 14:00

Meer resultaten...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
voorstelling
vacature
muziek
cursus
film
evenement