Cultuurmenu

Cultuurwijzer werkt in het primair onderwijs (PO) en het speciaal onderwijs (SO) met verschillende programma’s aan cultuureducatie in het onderwijs. Een van de belangrijkste is het Cultuurmenu: een jaarlijks programma waarbij leerlingen tijdens hun schooltijd een activiteit volgen in iedere discipline.

Door het doorlopen van het menu krijgt de leerlingen alle kunstdisciplines, inclusief erfgoed, gedurende haar of zijn schoolloopbaan. Het programma wordt uitgevoerd door lokale culturele partners en regionale instellingen. Daarnaast kunnen scholen kiezen voor maatwerkprogramma’s, bijvoorbeeld voor een jubileum, waarin aan presentatietechnieken wordt gewerkt of verdiepend muziekonderwijs. Door deel te nemen aan het Cultuurmenu werken de scholen aan de kerndoelen Kunstzinnige oriëntatie.

Cultuurwijzer heeft in het cultuurmenu niet alleen een organisatorische, maar ook een inhoudelijke taak. We maken keuzes uit het bestaande aanbod en ontwikkelen met elkaar nieuwe educatieve activiteiten om de kwaliteit van het aanbod te waarborgen en werken aan samenhang en aansluiting bij het curriculum van de school. We ontwikkelen kwaliteitscriteria voor activiteiten en ontwikkelen lesbrieven om activiteiten in te bedden in het lesprogramma.

Ga voor meer informatie over het Cultuurmenu naar de website van Cultuurwijzer.

GIGANT tipt

Hele programma
Modern Times

Modern Times

zo 07 november 13:00
Coronanoroc – een luchtig pandemonium

Coronanoroc – een luchtig pandemonium

ma 01 november 20:00
Herself | ontbijt & film

Herself | ontbijt & film

zo 21 november 11:00
Vogelhuis Verhaaltjes | Alle leeftijden

Vogelhuis Verhaaltjes | Alle leeftijden

zo 24 oktober 14:50
Monsieur Verdoux

Monsieur Verdoux

zo 28 november 13:00
Roosbeef

Roosbeef

za 11 december 20:00