OKW lezing

OKW lezing Lezing door Ingrid Robeyns "Zou er een bovengrans aan rijkdom moeten zijn?"

Normaal
€ 9,00

Jongeren t/m 21 jaar
€ 7,00

Vriendenticket
€ 7,00

Leden Humanistisch Verbond
€ 7,00

Leden OKW
€ 7,00

Bedragen zijn exclusief €1,20 transactiekosten per online bestelling.
woensdag
9 januari
19:30
20:00
Popzaal
Deuren open: 19:30
Aanvang: 20:00

Entree: €9,00
Entree Vrienden van Gigant: €7,00
Entree leden OKW: €7,00

Door: Ingrid Robeyns, econoom en filosoof (was o.a.panellid van het Filosofisch Kwintet met Clairy Polak op NPO1)

Zou er een bovengrens aan rijkdom moeten zijn?
In de laatste jaren is in vele landen de ongelijkheid, vooral dan de ongelijkheid in vermogens, toegenomen. Daar bij is het opvallend dat de positie onder de meest rijken in de wereld nog verder uitloopt op de andere groepen. Nu kan men zich afvragen waarom dit een probleem zou zijn: is het niet enkel een kwestie van jaloezie als we ons vragen stellen over de extreem rijken? Is het niet zo dat de enige echte morele uitdaging is te zorgen dat er niemand arm is? In deze lezing geef ik een aantal argumenten waarom rijkdom toch een moreel probleem kan zijn. Daarvoor zijn, bij nader inzien, meerdere redenen te geven, die zowel te maken hebben met de onvervulde noden van anderen, de oorzaken en aanpak van de ecologische crisis, als ook met democratische waarden en wat het betekent als mensen als gelijkwaardig beschouwd worden in een samenleving.

Ingrid Robeyns (Leuven, 1972) is econoom en filosoof, en als hoogleraar ethiek van instituties verbonden aan de Universiteit Utrecht. Zij studeerde aan de universiteiten van Leuven, Göttingen, de Britse Open Universiteit en behaalde haar doctorstitel aan de Universiteit van Cambridge. Eind 2016 kreeg zij van de European Research Council een onderzoeksbeurs om bovengrenzen aan het gebruik van materiele hulpbronnen te bestuderen: zie www.fairlimits.nl In het voorjaar van 2019 verschijnt van haar hand bij Prometheus het boek Nieuw Licht op Rijkdom.
OKW lezing