OKW lezing door Katja Rodenburg

OKW lezing door Katja Rodenburg Denken rond het lichaam in de kunsten

‘Ich würde nur an einen Gott glauben, der zu tanzen verstünde’ (Friedrich Nietzsche)

In het denken over het lichaam beweegt de filosofie zich tussen twee uitersten. Van het denken dat het lichaam volledig ontkent tot het verlangen zich te verliezen in een woordeloze lichamelijkheid.

Wanneer begint ons lichaam mee te denken en de wereld te ervaren? Op welke manier zijn we lichamelijk bij de wereld betrokken? We volgen filosofen als Friedrich Nietzsche, Georges Bataille en Michel Foucault in hun denken over de grens tussen lichaam en geest.

We bekijken en ervaren hoe de kunstenaar zijn/haar eigen lichaam op het spel zet. Hoe werkt het lichaam in de kunstpraktijk, in het proces van het maken? Bijvoorbeeld in de beeldende kunst, bij Egon Schiele en Francis Bacon en in de dans bij danser Vaslav Nijinsky en de choregrafe Pina Bausch.

Katja Rodenburg is filosoof en tentoonstellingen-curator. Zij is gespecialiseerd in de esthetica, de filosofie van de kunst. Zij onderzoekt het ontstaansproces en de ontwikkeling van kunst en kunstenaars. Zij schreef onder andere ‘Ik, Ophelia’ en ‘Armando en de melancholie van het scheppen’. Op dit moment doet zij onderzoek naar het werk van de belangrijke Nederlandse abstract werkende kunstenaar Ad Dekkers (1938-1974).

OKW lezing door Katja Rodenburg
OKW lezing door Katja Rodenburg