De tragiek van de wonderdokter

De tragiek van de wonderdokter Door Toneelgroep Graficus

Een toneelstuk over de tranen achter de lach, jaloezie en voorbarige conclusies. Johan en Thomas zijn lid van dezelfde toneelvereniging. Zij hebben het druk met de repetities voor het toneelstuk ‘De Wonderdokter’; een absurd toneelstuk waarin Jezus weer op aarde komt in het lichaam van de nogal naïeve Dokter Schaap die (zonder er zelf erg in te hebben) wonderen verricht.

Vanwege de omvang van hun rol – Johan is zelfs gekozen voor de hoofdrol – hebben zij besloten om naast de gezamenlijke bijeenkomsten van hun vereniging elke week ook nog eens extra te repeteren met z’n tweeën. Dit gebeurt op donderdagavonden in het huis van Johans moeder. Aanvankelijk zijn dit prettige en productieve avonden maar langzaam veranderen er een aantal dingen en komt de samenwerking tussen de twee jongens onder druk te staan.

Voorafgaand aan de “Tragiek van de Wonderdokter” speelt Eltjo Herder “Moordenaar”, een korte monoloog van Don Duyns, losjes gebaseerd op “De toekomst duurt lang” van Louis Althusser. Althusser was een Frans filosoof die op 16 november 1980 zijn vrouw Hélène in nog altijd onduidelijke omstandigheden wurgde. Hij verklaarde dat hij geen herinnering aan de gebeurtenis had; hij zou hebben gehandeld in een vlaag van verstandsverbijstering

De tragiek van de wonderdokter