De GIGANT Talent Regeling ​​​is een programma speciaal bedoeld voor jonge enthousiaste en getalenteerde leerlingen tussen 9 en 18 jaar, die les hebben en woonachtig zijn in de gemeente Apeldoorn.

Door extra lestijd, theorielessen, concerten, ensemble training, workshops of masterclasses, krijgen cursisten tot 18 jaar de kans om zich sneller op hun eigen instrument én op meerdere vlakken van de muziek te kunnen ontwikkelen. Daarnaast is de GIGANT Talent Regeling ​​​een prima basis voor hen die naar (een vooropleiding van) het conservatorium toe willen werken.

Er is plaats voor maximaal 10 cursisten in het GIGANT Talent Programma.

 

1. Criteria om hiervoor in aanmerking te komen

 

Je kunt meedoen aan het GIGANT Talent Programma als:

 • Je tussen de 9 en 18 bent, studeert, woont en les hebt in de gemeente Apeldoorn, blijk geeft van buitengewone muzikale capaciteiten en daarnaast duidelijk enthousiasme en inzet toont op je instrument.
 • Je eigen docent (conservatorium of gelijkwaardig geschoold) mogelijkheden ziet voor verdere muzikale ontwikkeling.
 • Jij jezelf aanmeldt via het Aanmeldingsformulier GIGANT Talent Regeling.
 • Je de bereidheid hebt om mee te doen aan theorielessen en -examens.
 • Je 3 concerten per jaar wilt geven (samen met anderen).
 • Je tijdens de concerten jezelf wilt voorstellen en presenteren.
 • Je zo mogelijk een (deel van een) stuk uit het hoofd speelt.
 • Je beschikbaar stelt voor publicitaire doeleinden, gerelateerd aan de talentregeling.
 • Je de bereidheid hebt om in ensembleverband mee te doen aan bijvoorbeeld het JMCO.

 

2. Toelating, leeftijd, en ontwikkelingstraject

 

Je wordt toegelaten tot de GIGANT Talent Regeling na een succesvol afgeronde auditie voor een commissie bestaande uit je eigen docent en een collega-docent. Deze commissie bepaalt in welke fase van de Talent Regeling je wordt toegelaten.

Daarbij wordt gelet op: 

 1. Speeltechniek (speelhouding, links-rechts coördinatie, toonvorming, embouchure, ademsteun, snelheid en souplesse enz.) en of evt. eerdere technische problemen zijn verbeterd.
 2. Muzikaliteit: je toont ontwikkeling in muzikaliteit in de vorm van dynamiek, articulatie, toonvorming, frasering, spanningsopbouw, creativiteit enz.

 

Er zijn vier fasen in de GIGANT Talent Regeling. Na auditie te hebben gedaan word je in fase A, B, C of D van het programma geplaatst. Hierin heeft je docent de beslissende stem.

Audities vinden plaats in juni en september. Tussentijdse audities zijn op afspraak mogelijk. Bij de auditie wordt gelet op motivatie, presentatie, muzikaliteit, beheersing en vaardigheden van stem of instrument. Daarnaast wordt getoetst of je over een goed muzikaal gehoor en over voldoende theoretische kennis beschikt. Je kan je eigen begeleider(s) meenemen.

De minimum leeftijd van deelname is 9 jaar (groep 6), al moet je al wel minimaal twee jaar les gehad en volgt het door je eigen docent voorgestelde ontwikkelingstraject (jaarplan). De maximum leeftijd is 18 jaar.

Eens per jaar initieert/organiseert GIGANT een masterclass voor deelnemers.

 

3. Financiën en aanmelding

Je krijgt in de GIGANT Talent Talentregeling bovenop de normaal afgesproken lestijd extra lestijd aangeboden, die door GIGANT gedeeltelijk wordt vergoed.

Voor 15 minuten extra lestijd zijn de kosten (uitgaande van 38 lessen en €45 per uur) € 427,50, waarvan GIGANT € 250 voor haar rekening neemt. De overige kosten betaal je zelf of je ouders. Wil je minder dan 15 minuten verlenging, of heb je minder lessen, dan worden kosten naar rato vergoed.

GIGANT vergoedt verder per deelnemer de muzikale begeleiding voor maximaal 3 uur per jaar met een cor repetitor (pianist). Mocht je meer begeleiding willen dan zijn de meerkosten daarvan voor rekening van jezelf.

De aanmelding verloopt enkel volgens het aanmeldingsformulier en vanaf datum van aanmelding. (Indien je niet aangemeld bent, kan niet worden overgegaan tot deelname). Helaas biedt de GIGANT Talent Regeling maar beperkt plaats aan talenten.

 

4. Theorie-en praktijkexamen

Deelnemers van de GIGANT Talent Regeling zijn verplicht om mee te werken aan theorie-graad examens, die in 4 fases worden afgenomen. A, B, C en D, waarbij de laatste de moeilijkste is. Daarvoor vindt een examentraining van 6 lessen plaats op de verschillende niveaus. Deze lessen zijn vooral bedoeld om de kennis die je al hebt te bundelen, waarna een theorie-examen plaatsvindt. Aan het begin van elk seizoen worden de lestijden en examen data bekend.

Mocht je behoefte hebben aan een praktijkexamen, dan is dit te arrangeren via respectievelijk de Esta (voor strijkers), Epta (voor piano), de NOVAM (accordeon), het HaFaBra circuit (als je lid bent van een vereniging) of een intern examen. Deze laatste wordt georganiseerd door de eigen docent. 

Je kan op elk niveau instromen en hoeft niet eerst met het A-examen te beginnen.

Solfège en gehoortraining vindt plaats zowel binnen de theorie- als praktijklessen.

 

5. Beoordeling

Je wordt twee keer per jaar beoordeeld door je eigen docent, in samenspraak met andere GIGANT Talent Regeling-docenten na afloop van de concerten, waarbij in juni een overgangsbeoordeling plaatsvindt. Het jaarplan kan worden bijgesteld voor de tweede helft van het jaar. Je komt in een hogere fase na een afronding van de vorige fase.

 

6. Masterclasses, workshops en concerten

 • Eens per jaar wordt in samenspraak met de docenten een Masterclass georganiseerd. Aan de masterclass dient centraal en gratis deel genomen te kunnen worden zitten en ook nog deel zou willen nemen aan een leuk concours zoals bijv. het JMCO (Jeugd Muziek Concours Oost).
 • Door je aan te melden verplicht je jezelf om mee te doen aan minimaal drie presentatiemomenten. Speciaal voor de talentregeling worden drie keer per jaar worden concerten georganiseerd, of er wordt aangeschoven bij bestaande concerten (zoals de Culturele Pleinmarkt, Cultureel Café of anderszins). Data worden tijdig gecommuniceerd. Overige optredens zijn op uitnodiging.
 • Je speelt zo mogelijk een (gedeelte van het programma) uit je hoofd.

 

7. Data seizoen 2019-2020

Concerten:

Woe. 6 november 2019 Concert Talent Regeling cursisten (octopus GIGANT 19.00-20.00 uur)
Zon. 19 januari 2020 Kinder Cultureel Café (15.30)  
Zat. 4 april 2020 Voorronde JMCO Apeldoorn

Vrij. 12 juni 2020 

Culturele Pleinmarkt (Orpheus) – kleinkunst (avond)
Zat. 13 juni  2020 Culturele Pleinmarkt (Orpheus) – kramen en optredens (overdag)
Zon. 14 juni 2020 Culturele Pleinmarkt (Orpheus) – klassiek (ochtend/middag)
Do. 25 juni 2020 Eindpresentatie Talent Regeling (Octopus GIGANT 19.00 uur)

 

Theorielessen en -examens

De lesdata voor seizoen 2019-2020 zijn: 


A niveau:             11/12, 18/12, 8/1, 15/1, 22/1, 29/1, telkens van 15:30 - 16:30 (lokaal 3.12). Het examen is op 5 februari 2020.

B niveau:             11/12, 18/12, 8/1, 15/1, 22/1, 29/1, telkens van 16:30 - 17:30 (lokaal 3.12). Het examen is op 12 februari 2020.

C niveau:             19/2, 4/3, 11/3, 18/3, 25/3, 1/4, telkens van 16:30 - 17:30 (lokaal 3.12). Het examen is op 8 april 2020.

D niveau:             Op afspraak.

 

8. Voor docenten

De docent

 • Regelt dat de cor repetitor 4 weken voor een concert de stukken heeft om in te studeren en vraagt de leerling en ouders om afspraken te maken voor de cor repetities.
 • Evalueert concerten met leerlingen en ouders.
 • Maakt eens per jaar een kort verslag voor de regisseur.
 • Levert input voor PR activiteiten.
 • Zorgt dat er eens per jaar een evaluatie plaatsvindt, met als doel een evt. continuering in de regeling. GIGANT krijgt hiervan een verslag.
 • Geeft door aan de regisseur welke leerlingen mogelijk het volgend leerjaar gebruik willen maken van de talentregeling en in welke fase.
 • De aanmelding verloopt enkel volgens het aanmeldingsformulier en vanaf datum van aanmelding. (Indien cursisten niet aangemeld zijn, kan niet worden overgegaan worden tot deelname)

Docenten (met een conservatorium of vergelijkbaar diploma) kunnen onderstaand bedrag declareren bij GIGANT, bij bewezen deelname van de cursist.

Voor 15 minuten extra lestijd zijn de kosten (uitgaande van 38 lessen en €45 per uur) € 427,50, waarvan GIGANT € 250,- voor haar rekening neemt. De overige kosten betaalt de cursist.

De procedure hiervoor is:

 • Aanmelding van cursisten vindt plaats d.m.v. het aanmeldingsformulier GIGANT Talent Programma.
 • GIGANT kent deelname al dan niet toe
 • Docent verrekent met de cursist de korting.
 • Docent stuurt een afschrift van de cursistfactuur naar GIGANT.
 • Docent stuurt een verzamelfactuur met de kortingen naar:

 

GIGANT markant in cultuur

t.a.v. A. Jansen

Nieuwstraat 377

7311 BR Apeldoorn

 

   

GIGANT Talentprogramma (klassiek)