De GIGANT Talent Regeling ​​​is een programma speciaal bedoeld voor jonge enthousiaste en getalenteerde leerlingen tussen 9 en 18 jaar, die les hebben en woonachtig zijn in de gemeente Apeldoorn.

Door extra lestijd, theorielessen, concerten, ensemble training, workshops of masterclasses, krijgen cursisten tot en met 18 jaar de kans om zich sneller op hun eigen instrument én op meerdere vlakken van de muziek te kunnen ontwikkelen. Daarnaast is de GIGANT Talent Regeling ​​​een prima basis voor hen die naar (een vooropleiding van) het conservatorium toe willen werken.

Er is plaats voor maximaal 10 cursisten in het GIGANT Talent Programma.

 

1. Criteria om hiervoor in aanmerking te komen

 

Je kunt meedoen aan het GIGANT Talent Programma als je:

 • Oop een basis- of middelbare school zit, dan wel MBO maar niet ouder dan 18 bent, studeert, woont en les hebt in de gemeente Apeldoorn, blijk geeft van buitengewone muzikale capaciteiten, daarnaast duidelijk enthousiasme en inzet toont op je instrument;
 • Eigen docent (conservatorium of gelijkwaardig geschoold) mogelijkheden ziet voor verdere muzikale ontwikkeling;
 • Jezelf aanmeldt via het Aanmeldingsformulier Gigant Talent Programma;
 • Cconcerten wilt geven (natuurlijk samen met anderen);
 • Tijdens de concerten jezelf wilt voorstellen en presenteren;
 • Zo mogelijk een (deel van een) stuk uit het hoofd speelt;
 • Je beschikbaar stelt voor publicitaire doeleinden, gerelateerd aan de talentregeling;
 • De bereidheid hebt om in ensembleverband mee te doen aan een concours als bijvoorbeeld het JMCO.

 

2. Toelating, leeftijd, en ontwikkelingstraject

Je wordt toegelaten tot het GIGANT Talent Programma na een succesvol afgeronde auditie voor een commissie bestaande uit je eigen docent en een collega-docent. Deze commissie bepaalt of je wordt toegelaten. Daarbij wordt gelet op: 

 • Speeltechniek (speelhouding, links-rechts coördinatie, toonvorming, embouchure, ademsteun, snelheid en souplesse enz), theoretische kennis en of evt. eerdere technische problemen zijn verbeterd;
 • Muzikaliteit: je toont ontwikkeling in muzikaliteit in de vorm van dynamiek, articulatie, toonvorming, frasering, spanningsopbouw, creativiteit, muzikaal gehoor enz.

 

Audities vinden plaats in juni en september. Tussentijdse audities zijn op afspraak mogelijk. Je kunt je eigen begeleider(s) meenemen.

 • De minimum leeftijd van deelname is 9 jaar (groep 6), al moet je al wel minimaal twee jaar les hebben gehad. En je volgt het door je eigen docent voorgestelde ontwikkelingstraject (jaarplan). De maximum leeftijd is 19 jaar.
 • Eens per jaar initieert/organiseert GIGANT een masterclass voor deelnemers.

 

3. Financiën en aanmelding

Je krijgt in de GIGANT Talent Talentregeling bovenop de normaal afgesproken lestijd extra lestijd aangeboden, die door GIGANT gedeeltelijk wordt vergoed.

Voor 15 minuten extra lestijd zijn de kosten (uitgaande van 38 lessen en €45 per uur) € 427,50, waarvan GIGANT € 250 voor haar rekening neemt. De overige kosten betaal je zelf of je ouders. Wil je minder dan 15 minuten verlenging, of heb je minder lessen, dan worden kosten naar rato vergoed.

GIGANT vergoedt verder per deelnemer de muzikale begeleiding voor maximaal 3 uur per jaar met een cor repetitor (pianist). Mocht je meer begeleiding willen dan zijn de meerkosten daarvan voor rekening van jezelf.

De aanmelding verloopt enkel volgens het aanmeldingsformulier en vanaf datum van aanmelding. (Indien je niet aangemeld bent, kan niet worden overgegaan tot deelname). Helaas biedt de GIGANT Talent Regeling maar beperkt plaats aan talenten.

 

4. Praktijkexamen

Mocht je behoefte hebben aan een praktijkexamen, dan is dit te arrangeren via respectievelijk de Esta (voor strijkers), Epta (voor piano), de NOVAM (accordeon) het HaFaBra circuit (als je lid bent van een vereniging) of een intern examen. Deze laatste wordt georganiseerd door de eigen docent. Je kunt op elk niveau instromen en hoeft niet eerst met het A examen te beginnen.

Solfège en gehoortraining vinden plaats zowel binnen de theorie- als praktijklessen.

 

5. Beoordeling

Je wordt twee keer per jaar beoordeeld door je eigen docent, in samenspraak met andere GIGANT Talent Regeling-docenten na afloop van de concerten, waarbij in juni een overgangsbeoordeling plaatsvindt. Het jaarplan kan worden bijgesteld voor de tweede helft van het jaar. 

 

6. Masterclasses, workshops en concerten

 • Eens per jaar wordt in samenspraak met de docenten een Masterclass georganiseerd. Deelname is centraal en gratis.
 • We zouden het super vinden als je in een ensemble zou willen en ook nog deel zou willen nemen aan een leuk concours zoals bijv. het JMCO, het Jeugd Muziek Concours Oost.
 • Door je aan te melden verplicht je jezelf om mee te doen aan minimaal drie presentatiemomenten. Speciaal voor de talentregeling worden drie keer per jaar concerten georganiseerd, dan wel wordt aangeschoven bij bestaande concerten (als zijnde de Culturele Pleinmarkt, Cultureel Café of anderszins). Data worden tijdig gecommuniceerd. Overige optredens zijn op uitnodiging.
 • Je speelt zo mogelijk een (gedeelte van het programma) uit je hoofd.

 

7. Data seizoen 2019-2020

Concerten:

We zijn, in verband met corona, even voorzichtig met het plannen van concerten. Nadere info volgt.

 

8. Voor docenten

De docent

 • Regelt dat de cor repetitor 4 weken voor een concert de stukken heeft om in te studeren en vraagt de leerling en ouders om afspraken te maken voor de cor repetities.
 • Evalueert concerten met leerlingen en ouders.
 • Maakt eens per jaar een kort verslag voor de regisseur.
 • Levert input voor PR activiteiten.
 • Zorgt dat er eens per jaar een evaluatie plaatsvindt, met als doel een evt. continuering in de regeling. GIGANT krijgt hiervan een verslag.
 • Geeft door aan de regisseur welke leerlingen mogelijk het volgend leerjaar gebruik willen maken van de talentregeling en in welke fase.
 • De aanmelding verloopt enkel volgens het aanmeldingsformulier en vanaf datum van aanmelding. (Indien cursisten niet aangemeld zijn, kan niet worden overgegaan worden tot deelname)

Docenten (met een conservatorium of vergelijkbaar diploma) kunnen onderstaand bedrag declareren bij GIGANT, bij bewezen deelname van de cursist.

Voor 15 minuten extra lestijd zijn de kosten (uitgaande van 38 lessen en €45 per uur) € 427,50, waarvan GIGANT € 250,- voor haar rekening neemt. De overige kosten betaalt de cursist.

De procedure hiervoor is:

 • Aanmelding van cursisten vindt plaats d.m.v. het aanmeldingsformulier GIGANT Talent Programma.
 • GIGANT kent deelname al dan niet toe
 • Docent verrekent met de cursist de korting.
 • Docent stuurt een afschrift van de cursistfactuur naar GIGANT.
 • Docent stuurt een verzamelfactuur met de kortingen naar:

 

GIGANT markant in cultuur

t.a.v. A. Jansen

Nieuwstraat 377

7311 BR Apeldoorn

 

   

GIGANT Talentprogramma (klassiek)