Sinds 1 februari 2017 zijn de Stichting GIGANT en de Stichting Markant één bedrijf.

Ze vormen nu samen de Stichting GIGANT, Markant in cultuur in Apeldoorn. GIGANT is het poppodium, het filmhuis en de plek voor kunsteducatie in Apeldoorn. GIGANT werkt volgens een aantal pijlers: programmeren, regisseren (onderwijs & vrije tijd) en faciliteren.

Programmeren

Middels de programmering (pop, film en vrije tijd) geeft GIGANT inhoud en invulling aan de doelstellingen. In het nieuwe bedrijf is sprake van een driekoppig programmateam dat het inhoudelijke en artistieke programma realiseert. Dit gebeurt primair door programma aan te trekken en in te kopen. De programmeurs hebben naast het ‘in- en verkopen’ van programma, ook volop aandacht voor het ‘bottom-up programma’: programma dat ontstaat of wordt ontwikkeld vanuit (lokale) netwerken en (doel)groepen en zich voldoende heeft bewezen om op het podium te worden gezet.

Regisseren

Onderwijs
Cultuurwijzer is het bureau waar onderwijs en cultuur met elkaar worden verbonden. Cultuurwijzer is de bemiddelaar, makelaar, adviseur en organisator. Diverse culturele partners uit Apeldoorn en omgeving voeren de activiteiten en programma’s uit. Door het organiseren, bemiddelen, aanjagen van innovatie en adviseren beogen wij kwalitatief goed cultuuronderwijs op de basisscholen en in het voortgezet onderwijs van Apeldoorn.

Vrije tijd
GIGANT initieert, ondersteunt en faciliteert mooie initiatieven die een bijdrage leveren aan het culturele veld. Van interne partners, maar ook van externe partijen. We denken mee, leggen verbindingen en waar mogelijk leveren we een bijdrage aan een stukje organisatie om zo een project tot stand te brengen. Doel is het aanjagen van cultuurparticipatie in Apeldoorn en daar waar maar mogelijk de kwaliteit versterken. We kennen vier pijlers binnen cultuur in de vrije tijd: - New Arts en talentontwikkeling jongeren - Zorg en welzijn - Muziek - Ondersteuning van de amateurkunstenaar.

Faciliteren

Het facilitaire team van de organisatie streeft ernaar zowel de bezoekers als de docenten/partners en collega’s zo goed mogelijk te bedienen tijdens hun verblijf en/of werk binnen GIGANT. Binnen dit overkoepelende team vallen de teams balie, techniek/beheer, productie en horeca, die met elkaar de voorwaarden scheppen waarbinnen de producties optimaal voorbereid en uitgevoerd kunnen worden.