Noem mij maar Kartini & Oi herie Nusa Ina

Noem mij maar Kartini & Oi herie Nusa Ina Indische & Molukse zomer in het filmtheater

180 min.
Deze avond ziet u twee documentaires. Voorafgaand en tussendoor is er een korte inleiding i.s.m. Indisch Erfgoed.

Noem mij maar Kartini – Brieven van een Javaanse jongedame
Hans Hulscher
De eerste documentaire zal gaan over Raden Adjeng Kartini, de Javaanse regentendochter, die leefde aan het eind van de 19e eeuw. Kartini werd geboren in een aristocratische familie en in een tijd waarin vrouwen geen of weinig onderwijs ontvingen. Zij mocht echter wel tot haar 12e jaar de (Nederlandse) lagere school bezoeken waardoor ze goed Nederlands leerde spreken. Na haar 12e jaar werd ze thuis gehouden om haar voor te bereiden op haar huwelijk. In die tijd correspondeerde zij via brieven met Nederlandse penvriendinnen waaronder Rosa Abendanon. Na de geboorte van haar zoon in 1904 overleed zij, slechts 25 jaar oud. Zij heeft die indrukwekkende hoeveelheid brieven nagelaten die een beeld schetsen van het leven in een Javaanse regentenfamilie rond de wisseling van 19e naar 20e eeuw.

Oi herie Nusa Ina
De tweede documentaire is van recentere datum en vertelt het bewogen levensverhaal van (oma) Joke van der Hilst-Tomasoa. Op haar dertiende verliet zij als wees haar geboorteplaats Seram. Het lot en haar wens om dokter te worden bracht haar in 1950 naar Nederland. Een jaar voordat de Molukse KNIL-militairen en hun gezinnen in Nederland arriveerde. Het levensverhaal van oma wordt getekend door het verlies van haar ouders, de Japanse bezetting, maar ook door (veer)kracht, liefde en schilderen. Haar ervaringen en gevoelens uit ze namelijk al meerdere decennia in haar schilderijen. Afgelopen jaar exposeerde ze op 91-jarige leeftijd voor het eerst met de tentoonstelling “Ik zeg het met mijn kleuren”.
Noem mij maar Kartini & Oi herie Nusa Ina
Noem mij maar Kartini & Oi herie Nusa Ina

Tijden & Tickets