Meet Your World Festival

zondag 05 juni

Op zondag 5 juni organiseren Méli-Mélo, De Vrolijkheid, AZC-Apeldoorn, Phoenix, St. Samenspraak, Da Capo en GIGANT het Meet Your World Festival. Een spetterende middag vol ontmoetingen, workshops, muziek en meer.

Op deze dag leer je door middel van muziek en dans mensen kennen die we meestal niet vanzelf tegenkomen in ons dagelijkse leven. Want waar ontmoetingen plaatsvinden bouwen we bruggen en ontstaat begrip. Mensen gaan anders naar elkaar kijken, maar niet alle ontmoetingen zijn even gemakkelijk. Soms is kennismaken ingewikkeld door allerlei redenen. Omdat je elkaars taal niet spreekt, of omdat één van de twee in een heel andere wereld leeft, zoals in een asielzoekerscentrum. Hier stap je immers niet zomaar binnen voor een kop koffie of thee. Met dit feest willen wij de drempel voor ontmoeting verlagen.

We zetten workshops, muziek, dans, verhalen en beeldende kunst in. Zo kunnen we genieten van wat we horen en zien van elkaar en met elkaar. We ervaren hoe we op elkaar lijken en hoe we verschillen.

Laten we samen feestvieren en elkaar leren kennen!

On Sunday June 5th, Méli-Mélo, De Vrolijkheid, AZC-Apeldoorn, Phoenix, St. Samenspraak, Da Capo and GIGANT are organizing the Meet Your World Festival. A dazzling afternoon full of encounters, workshops, music and more.

On this day we will get to know people through music and dance that we usually do not encounter in our daily life. Because where encounters take place, we build bridges and understanding arises. People start to look at each other differently, but not all encounters are easy. Sometimes getting acquainted is complicated for all sorts of reasons. Because you don’t speak each other’s language, or because one of the two lives in a completely different world, such as in an asylum seekers center. After all, you don’t just pop in there for a cup of coffee or tea. With this Festival we want to lower the threshold for meeting.

We use workshops, music, dance, storytelling and arts. This way we can enjoy what we hear and see from each other and with each other. We experience how we resemble each other and how we differ.

Let’s celebrate together and get to know each other!

Programma

13.00 – 15.00 uurWorkshops beeldende kunst, een verhalentent met verhalenvertellers, tentoonstelling kunstlab AZC-Apeldoorn: voor deze tentoonstelling maakten kinderen en tieners uit het AZC zelf portretten maar ook maskers van hun eigen gezicht. Daarnaast is er een film te zien over hun toekomst dromen. Een mooie kennismaking met deze jonge bewoners uit het AZC en nieuwe wereldburgers, dialoogtafel Stichting Samenspraak, workshop buikdansen, workshop djembé spelen.

15.15 – 16.15 uur – Muziek en dans door het Apeldoorns wereldmuziekorkest Méli-Mélo en de Iraanse zangeres Rahella Zoveidat met kinderen en jongeren uit het AZC en van Phoenix Apeldoorn, een vereniging voor internationale dans, zang en muziek. Anneke Frankenberg van Méli-Mélo en Joanne van ’t Hof van Phoenix hebben in een aantal workshops met kinderen van het AZC muziek gemaakt en gedanst. Met muzikanten van Méli-Mélo en het AZC maken ze er met elkaar al spelend een feestje van en dat willen ze iedereen laten horen en zien. Rahella zingt met begeleiding van het orkest Iraanse liederen.

16.30 – 17.30 uur – Optreden van de spetterende feestband Étoiles Électriques die Arabische, Koerdische en Perzische muziek met funky pop combineert. Elk nummer neemt je mee op reis; van mysterieuze improvisaties tot exploderende collectieve energie. Dansen is je enige optie! De muzikanten, geworteld in verschillende muziekculturen uit het Midden-Oosten, stonden op podia in Damascus, Diyarbakir, Kirkuk of Libanon. En nu werken ze samen met drie funky blazers, van bands als Gallowstreet, Chef’Special en Valvetronic.

17:30 – 18:30 uur – Muziek met hapjes van Stichting Da Capo; een organisatie uit Apeldoorn voor (met name) vrouwelijke migranten.

Toegang tot het Meet Your World Festival én het optreden van Étoiles Électriques is gratis. Reserveren is wel gewenst. Ook deelname aan de workshops is gratis.

Aanmelden voor de workshops is wel noodzakelijk en kan met het formulier onderaan deze pagina.

1.00 pm – 3.00 pmArts workshops, a story tent with storytellers, exhibition art lab AZC-Apeldoorn: for this exhibition, children and teenagers from the AZC made selfportraits, but also masks of their own faces. In addition, a film can be seen about their future dreams. A nice introduction to these young residents from the AZC and new world citizens, dialogue table Stichting Samenspraak, workshop belly dancing, workshop playing the djembe.

3.15 pm – 4.15 pm – Music and dance by the Apeldoorn world music orchestra Méli-Mélo and the Iranian singer Rahella Zoveidat with children and young people from the AZC and Phoenix Apeldoorn, an association for international dance, song and music. Anneke Frankenberg from Méli-Mélo and Joanne van ’t Hof from Phoenix made music and danced in a number of workshops with children from the AZC.

4.30 pm – 5.30 pm – Performance by the dazzling party band Étoiles Électriques that combines Arabic, Kurdish and Persian music with funky pop. Each song takes you on a journey; from mysterious improvisations to exploding collective energy. Rooted in different Middle Eastern music cultures, the musicians performed on stages in Damascus, Diyarbakir, Kirkuk or Lebanon. And now they work with three funky horn players, from bands like Gallowstreet, Chef’Special and Valvetronic.

5.30 pm – 6.30 pm – Music with snacks from the Da Capo Foundation; an organization from Apeldoorn for (mainly) female migrants.

Admission to the Meet Your World Festival and the performance of Étoiles Électriques is free. We advise you make a reservation to be sure you can attend. Participation in the workshops is also free.

Registration for the workshops is required. This can be done via the applicationform below.

Étoiles Électriques door © Jan Willem Groen – www.oogfoto.nl

Workshops

Bruggenbouwen met André / Building bridges with André

13.00 – 15.00 uur

Bamboestieken! Bouw mee aan de vredesbrug! Met duizenden bamboe-stokken en post elastieken bouwen we een brug. In deze open constructie hangen we zelfgevouwen witte vredesduiven waar je je eigen vredeswens op mag schrijven. Bamboestieken is leuk voor iedereen van 6 tot 96 jaar! Samen bouwen we bruggen naar elkaar en vouwen we vogels voor de vrede!

1pm – 3pm

Bamboos! Build the Bridge of Peace! We build a bridge with thousands of bamboo sticks and post elastics. In this open construction we hang self-folded white peace doves on which you can write your own peace wish. Bamboo art is fun for everyone from 6 to 96 years old! Together we build bridges to each other and fold birds for peace!

Gesprekstafel door Stichting Samenspraak / Dialogue table by Stichting Samenspraak

13.00 – 15.00 uur

De dialoog bestaat uit 2 ronden. Bij een dialoog gaat het niet over discussies of iets op te lossen. Of om plannen te maken of besluiten te nemen. Het gaat wél om:

  • Inspireren en ontmoeten;
  • Uitwisselen van persoonlijke ervaringen, wensen en voornemens;
  • Het bevorderen van wederzijds begrip;
  • Bijdragen aan het versterken van verbindingen (sociale cohesie);
  • Echt naar elkaar luisteren.

Bij een dialoog wil je van elkaar leren, mag en kan je je kwetsbaar opstellen. Je hebt een open en oprechte houding en je hebt interesse in elkaars beleving. Er zijn twee tafels in het Nederlands, twee in het Engels, een in het Arabisch, 1 in het Oekraïens. Het centrale thema: vluchten is het verwerken van groot verlies en van het aanvaarden van kansen of mogelijkheden. Hoe is dat voor jou?

1pm – 3pm

The dialogue consists of 2 rounds. Dialogue is not about discussing or resolving anything. Or to make plans or make decisions. It is about:

  • Inspire and meet;
  • Exchanging personal experiences, wishes and intentions;
  • Promoting mutual understanding;
  • Contribute to strengthening connections (social cohesion);
  • Really listen to each other.

In a dialogue you want to learn from each other, you are allowed and able to be vulnerable. You have an open and sincere attitude and you are interested in each other’s experience. There are two tables in Dutch, two in English, one in Arabic, 1 in Ukrainian. The central theme: fleeing is dealing with great loss and accepting opportunities or possibilities. How’s that for you?

Workshop Djembé door Mi Dushi / Workshop Djembé by Mi Dushi

14.00 tot 15.00 uur

Jelle de Kroon neemt de mensen mee naar Afrikaanse sferen. Je maakt kennis met de prachtige drums uit West-Afrika en je leert een aantal mooie ritmes spelen. Het is een echte doe-workshop met veel speelplezier en lekker trommelen. Voor iedereen van 15 jaar en ouder.

2pm – 3pm

Jelle de Kroon takes people to African spheres. You will be introduced to the beautiful drums from West Africa and you will learn to play some beautiful rhythms. It is a real DIY workshop with lots of fun and good drumming. For everyone 15 years and older.

Workshop Buikdansen door Mi Dushi / Workshop bellydancing by MiDushi

14.00 tot 15.00 uur

We leren de basisbewegingen van buikdans/oriëntaalse dans. We doen een korte dans en gebruiken danssluiers en rinkelende heupdoeken. Een feestje voor je lijf! Uit je hoofd, in je lijf! Het wordt een prachtig feest, ook met jullie erbij. Voor vrouwen van 16 jaar en ouder.

2pm – 3pm

We learn the basic movements of belly dance/oriental dance. We do a short dance and use dance veils and tinkling hips. A party for your body! Out of your head, into your body! It will be a wonderful party, also with you there. For women aged 16 and over.

De Verhalentent / The story tent

13.15 – 14.00 uur
14.15 – 15.00 uur

De Verhalentent is een vrolijke, gezellige en inspirerende workshop ontwikkeld om vluchtelingen kinderen van het asielzoekerscentrum te stimuleren tot expressie. Het doel van de verhalentent is kinderen gereedschap aan te reiken om met moeilijke situaties om te gaan en ook nare ervaringen een plekje te kunnen geven. Tijdens de workshops wordt de onzichtbare fantasie-wereld tot leven gewekt door het gebruik van voorwerpen en materialen. De workshop wordt afgesloten met een eindpresentatie, waarin de kinderen aan hun ouders en publiek verhalen voorlezen uit hun eigen boek. Voor alle kinderen van 8-12 jaar 

1.15pm – 2pm
2.15pm – 3pm

The Story tent is a cheerful, cozy and inspiring workshop developed to stimulate expression of refugee children from the asylum seekers center. The purpose of the story tent is to provide children with tools to deal with difficult situations and also to give a place to bad experiences. During the workshops, the invisible fantasy world is brought to life through the use of objects and materials. The workshop is concluded with a final presentation, in which the children read stories from their own book to their parents and the public. For all children aged 8-12 years

Portretteken workshop / Portrait drawing workshop

13.00 – 14.00 uur
14.00 – 15.00 uur

In deze workshop ga je op een creatieve en verrassende manier met verschillende tekentechnieken aan de slag om een zelfportret te maken. We gaan sprekende tekeningen maken en zorgen ervoor dat de inhoud van je sprankelende boodschap nog lang blijft hangen! Hoe laat jij jezelf zien?

1pm – 2pm
2pm – 3pm

In this workshop you will work with different drawing techniques in a creative and surprising way to make a self-portrait. We will make striking drawings and ensure that the content of your sparkling message stays with you for a long time! How do you show yourself?

Aanmeldformulier/Application form workshops Meet Your World Festival

Ik meld me aan voor / I'm signing up for:(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Tickets bestellen

Prijs

Gratis ticket € 0,00

Tijden

zo 05 juni 13:00

Locatie

Popzaal

Tickets & tijden

Zondag 05 juni
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
voorstelling
vacature
muziek
cursus
film
evenement

Meer resultaten...