Hoboles

Hoboles Door Arjo Hovenberg

 
Kinderen
Jongeren
Volwassen

Lessen hobo, althobo en hobo d'amore zijn gericht op het leren bespelen van deze instrumenten, het ontwikkelen van speeltechnische vaardigheden die hiervoor nodig zijn, zoals speelhouding, ademhaling, mondstand en motoriek, en het ontwikkelen van de klankkleur en muzikale expressie.

Naast deze lessen bied ik ook aan:

Cursus hoborieten maken: In deze cursus krijg je les in de kunst van het maken van hoborieten, de handigheid om met het materiaal en gereedschap hiervoor om te gaan, in samenhang met het speelgemak en de gewenste klankkleur.

De Hafa opleiding hobo en althobo: hier worden leden van Harmonie orkesten opgeleid volgens het landelijke Raamleerplan HaFaBra, en kan na elke opleidingsfase het HaFa-examen A,B,C,D worden afgelegd en het betreffende diploma worden behaald.

De Cursus dispositie verbetering: gericht op bewustwording en ontwikkelen van de fysieke eigenschappen en condities zoals speelhouding, ademtechniek en motoriek door middel van gerichte houdings- bewegings- en ademoefeningen in relatie tot het bespelen van het instrument, en het vertalen hiervan naar je muzikale gevoel (expressie).

Coachlessen/partijstudie leden symfonie- harmonie orkest: In deze cursussen wordt aandacht besteed aan het instuderen en technisch en muzikaal afwerken van orkest- en ensemblepartijen.

Coachlessen blazersensembles: Blazersensembles in verschillende samenstelling zoals trio, kwartet, kwintet, etc. worden bij het repeteren en instuderen van het repertoire, bv. in verband met te geven uitvoeringen/ concerten begeleid, gecoached, waarbij de ontwikkeling van het samenspel, intonatie, maat/ritme, klankkleur en muzikale afwerking centraal staan.

Docent

Arjo Hovenberg

Arjo Hovenberg

Na het behalen van mijn conservatoriumdiploma's uitvoerend en docerend musicus (hobo, althobo en hobo d'amore) heb ik orkestervaring opgedaan bij verschillende symfonie orkesten. O.a. bij Het Gelders Orkest, waaraan ik verbonden was als hoboist en althoboist. Als docent hobo geef ik les bij een aantal Culturele instellingen en samenwerkingsverbanden (collectieven) in de regio Gelderland. Vanaf mijn conservatoriumstudie heb ik mij middels studies, cursussen en symposia verdiept in de samenhang tussen het bespelen van de hobo en de fysieke dispositie voor het instrument. Onder andere houding, adem en mondstand, en ontwikkeling sensomotoriek in relatie tot het bespelen van (blaas) instrumenten. Mijn kennis en ervaring probeer ik met veel enthousiasme en passie voor de hobo over te dragen aan mijn leerlingen. Ik wil kinderen en volwassenen veel plezier meegeven in het hobospelen, en het samenspelen in ensembles en (harmonie) orkesten stimuleren. Ben je geraakt door de schitterende en karakteristieke klank van de hobo? Kom kennismaken met de hobo d.m.v. een gratis proefles. Hobo spelen kan nu al vanaf 6 jaar, je begint dan met een junior hobo. Les nemen? In de lessen wordt aandacht besteed aan houding, ademhaling en de mondstand. We spelen allerlei muziekstijlen van klassiek tot populair. Met de hobo kun je gaan spelen in een symfonie- of harmonie orkest, en in allerlei samenspelgroepen.

Lesdagen donderdag
Locatie GIGANT