Steun Gigant

vrijdag 30 december 2011

Heeft u een groot Giganthart en wilt u op dit moment al meer voor ons betekenen? Het is mogelijk om een gift te doen, welke 100% ten goede zal komen aan het versterken van Gigant, zodat u en de rest van Apeldoorn kan blijven genieten van film en muziek.

Maak uw gift over op onderstaand rekeningnummer, onder vermelding van ‘Steun Gigant’.

Rabobank 39.34.19.932
BIC: RABONL2U
IBAN: NL43 RABO 0393 4199 32

Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Apeldoorn onder no. 41038174.
BTW no. NL004254430B01

Gigant is door de belastingdienst aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Deze instellingen zijn vrijgesteld van schenkings- en successierechten. Giften aan goede doelen kunnen worden afgetrokken van de inkomstenbelasting.  Uw schenking komt dus geheel ten goede aan Gigant.

X