Huisregels

vrijdag 2 december 2011

Lees verder voor onze huisregels.

Algemene regels

- U bent te gast in Gigant. Heb respect voor haar bezoekers, personeel en pand.
- Alle aanwijzingen van medewerkers van Gigant moet u direct opvolgen.
- Bedreigingen, ongewenste intimiteiten en alle andere vormen van agressie worden niet getolereerd.
- Het gebruiken of bij u dragen van enigerlei wapens is ten strengste verboden. Bij wapenbezit zal te allen tijde de politie worden ingeschakeld.
- Geweld, dreigen met geweld en discrimineren is niet toegestaan binnen Gigant.
- Seksuele intimidatie door woord en gebaar is niet toegestaan binnen Gigant.
- Roken is in Gigant niet toegestaan. Op het terras mag er wel gerookt worden.
- Handel in hard- en softdrugs en het gebruik ervan is niet toegestaan binnen Gigant.
- Bij dance-avonden is de leeftijdsgrens 18 jaar, tenzij anders gecommuniceerd.
- Programmering afhankelijk kan er een leeftijdsgrens gebonden zijn aan concertavonden. Bij sommige concerten wordt er met polsbandjes gewerkt.
- Onder de 18 jaar worden er geen alcoholische dranken geschonken. Er kan naar legitimatie worden gevraagd. Overmatig alcoholisch drankgebruik is niet toegestaan.
- Gigant is bevoegd om te fouilleren.
- Glaswerk mag de popzaal niet in. U dient glas uit het café om te schenken in plasticbekers.
- Bij de entree kan er om legitimatie worden gevraagd. Hebt u deze niet bij u, kan u de toegang tot Gigant geweigerd worden.
- Consumptie verplicht.
- Het is niet toegestaan eigen drank en/of etenswaren te nuttigen in Gigant.
- Het is niet toegestaan consumpties mee naar buiten te nemen, behalve de daarvoor bestemde terrassen.
- Op diverse plekken binnen Gigant hangen camera's. Een ieder die Gigant bezoekt, stemt in met het maken van opnames.
- Het is verboden in directe omgeving van Gigant lawaai te maken.
- Gevonden voorwerpen kunt u bij de bar inleveren en afhalen.
- Klachten kunnen worden gemeld bij de bedrijfsleiding.
- Voorwerpen kunnen in beslag worden genomen.
- Bij overtreding van de huisregels word u de toegang geweigerd of u wordt uit het pand verwijderd. De politie kan worden ingeschakeld en eventueel aangifte worden gedaan.

Aanvullende regels bij dance avonden:

- De algemene regels zijn bij deze avonden ook van kracht.
- Alleen toegang vanaf 18 jaar, tenzij anders gecommuniceerd.
- Eenmaal binnen is binnen! Gaat u naar buiten, dan dient u een nieuw toegangsbewijs te kopen en zult u opnieuw gefouilleerd worden.

X