ANBI

woensdag 1 januari 2014

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op een internetsite. Op deze pagina vindt u de vereiste informatie of een directe link naar de pagina waar betreffende gegevens staan.

Naam instelling: Stichting Gigant, Goede Ideeën Gaan Alsnog Nooit Teloor

Fiscaal nummer: NL0042544430B01

Contactgegevens: Deze vindt u hier.

Bestuurssamenstelling: Marcel Jeths (voorzitter), Michiel van Wijk (penningmeester) en Erica Janssen (secretaris).

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan: 
Gigant gelooft dat ze door het bieden van programma mensen bij elkaar brengt, inspireert en een tijdelijke alternatieve kijk op de wereld om ons heen geeft. Hierdoor kunnen mensen even ontsnappen aan de dagelijkse realiteit, zichzelf ontwikkelen, kennis nemen van andere visies of gewoon even ontspannen en op adem komen.

Als cultureel uitgaanscentrum in het stedelijk cultuurkwartier is Gigant een ontmoetingsplek voor een persoonlijke en kwalitatief hoogwaardige muziek- of filmbeleving en is daarmee een bron van inspiratie.  Gigant is onderdeel van de vrijetijdseconomie van de regio Apeldoorn. Gigant biedt een alternatief voor het mainstream/ commerciële uitgaansprogramma dat al aanwezig is in de stad en geeft Apeldoorn de diversiteit die past bij haar inwoners.

Gigant (Goede Ideeën Gaan Alsnog Teloor) is een stichting zonder winstoogmerk en is opgericht in 1975 en opende haar deuren in 1976 in een oud schoolgebouw aan de schoolstraat. 20 jaar later (1996) is het verhuist naar het Huis van de Schoone Kunsten. Gigant werkt met een onbezoldigd bestuur, betaalde medewerkers en vele vrijwilligers.

Kernwaarden
verdieping, ontspanning, verwondering, inspiratie en ontmoeting.

Doelstellingen 2016 – 2019
In cijfers

•    Het maatschappelijk rendement blijven waarborgen door verdieping en verbreding van het
kernprogramma muziek en film; 
•    Programma bieden binnen én buiten Gigant; 
•    Werken vanuit een sterke kernorganisatie en vrijwilligersteam;
•    Verbeteren van de kennis van de bezoekers;
•    Verhogen van de openheid, gastvrijheid en verblijfskwaliteit;
•    Samenwerken met instellingen en organisaties die aansluiten bij de missie en visie van Gigant;
•    Kansrijke initiatieven ruimte geven om (op projectbasis) de organisatie te versterken;
•    De keten van talentontwikkeling blijvend versterken door talent te ondersteunen en podium te bieden.

Dit moet leiden tot de volgende resultaten:
•    24.000 bezoekers pop in 2019 (+10% t.o.v. 2014)
•    36.500 bezoekers filmtheater in 2019 (+10% t.o.v. 2014)
•    Jaarlijks positieve financiële resultaten 
•    Een groeiend eigen vermogen opbouwen tot € 70.000 eind 2019


Beloningsbeleid: De salariëring van het personeel geschiedt volgens CAO Welzijn en CAO Horeca. Het bestuur van Gigant werkt op vrijwillige basis.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording: 

•  Jaarverslag 2015

Mocht u interesse hebben in het lezen van een eerder jaarverslag van de door Gigant uitgeoefende activiteiten en/of een financiële verantwoording van 2015, dan kunt u een e-mail sturen aan info@gigant.nl

X